Voor iedereen die slimmer met vermogen wil omgaan.

Iedereen kan zijn financiën op orde hebben. En het vermogen dat u met hard werken hebt opgebouwd, kan zonder zorgen overgaan naar uw kinderen. Dat is de inzet van Fikkert & Huitema. Wij gaan verder waar uw eigen belastingadviseur ophoudt. Daarbij kijken we niet alleen naar wat juridisch en fiscaal de beste oplossing is, maar vooral naar wat ú belangrijk vindt. Uw persoonlijke wensen staan centraal. Bij ons krijgt u de kennis en ervaring die u nodig hebt – zonder de overhead en hoge tarieven van een groot kantoor.

"Nu leven en alles geregeld voor de toekomst."

Over ons

Wij zijn gespecialiseerd in estate-planning (nalatenschapsplanning). Vertrouwen staat bij ons voorop. We werken voor familiebedrijven, hun directeur groot-aandeelhouder en particulieren. Ook advieskantoren die zelf niet de kennis in huis hebben voor een goede estate-planning, behoren tot onze klantenkring.

"Ik ben Jeroen Fikkert. Als belastingadviseur heb ik bij BDO Accountants & Adviseurs 16 jaar lang ondernemers en particulieren geadviseerd. Ik heb me daar gespecialiseerd in estate-planning. Naar mijn overtuiging is op dit vakgebied de wens van de klant het uitgangspunt; en niet de fiscale wetgeving. Ik zie het als mijn taak om de harde kanten van de wet te verbinden met de persoonlijke wensen van mijn klant."

"Ik ben Erwin Huitema. Na een studie Nederlands recht en fiscaal recht aan de Univer-siteit van Amsterdam, heb ik eerst gewerkt bij FBN (Fiscaal Bureau voor het Notariaat), en daarna als adviseur bij BDO Accountants & Adviseurs. Na 8 jaar BDO was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Die heb ik gevonden in het zelfstandig ondernemerschap van een eigen kantoor. Ik werk voor particulieren en ondernemers, maar ook voor accountants- en administra-tiekantoren die ik op fiscaal en juridisch vlak ondersteun. Ik zoek voor onze klanten de beste oplossing. Daarbij staan hun belangen centraal, en met die in het achterhoofd zoek ik de juiste weg. Goed geregeld en een gerust hart, daar ga ik voor."

Tarieven

Ons tarief bedraagt € 185 per uur, exclusief BTW. Voor veel werkzaamheden geven wij vooraf een heldere en duidelijke inschatting van de te verwachten kosten.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Fikkert & Huitema is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Informatie verzonden aan Fikkert & Huitema via de website is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.